Услови коришћења

1. Општи услови

Ови Услови коришћења прописују услове и правила који се односе на коришћење вебсајта Градске општине Вождовац www.vozdovcanka.rs (у даљем тексту: Вебсајт).

Вашим приступањем и регистрацијом на Вебсајту www.vozdovcanka.rs сматраће се да сте у целини, без икаквих изузетака, упознати са одредбама ових Услова коришћења, да сте их у потпуности разумели и да се слажете са овде дефинисаним правилима и пристајете на коришћење Вебсајта www.vozdovcanka.rs у складу са њима. Право коришћења овог Вебсајта је лично право сваког корисника.

За време коришћења Вебсајта, примењују се овде наведена правила и услови коришћења, као и сви важећи и примењиви закони у Републици Србији.

Информације које овде нађете нису замена за Ваше знање и искуство на темељу којих доносите одлуку о одређеном поступку.

Уколико имате примедбе на Услове коришћења или политику приватности, молимо вас да не користите овај Вебсајт.

2. О нама

Вебсајт www.vozdovcanka.rs (у даљем тексту: Вебсајт) у власништву је Градске општине Вождовац (у даљем тексту: Општина Вождовац).

Општина Вождовац, Устаничка 53, 11000 Београд, пружа могућност корисиницима да се путем сајта www.vozdovcanka.rs пријаве за добијање бесплатне персонализоване Картице Вождовчанка, за добијање обавештења или да лично пријаве проблем који су уочили на Општини.

3. Корисници Вебсајта www.vozdovcanka.rs

Вебсајт је намењен информисању ставновништва Општине Вождовац.

Овај Вебсајт намењен је пунолетним особама. Вебсајт не прикупља личне податке о малолетницима (особама млађим од 18 година) уколико информације о њима нису унели њихови родитељи/законски старатељи ради евиденције у сврху учешћа у бесплатним едукативним, рекреативним програмима које обезбеђује Општина Вождовац.

Вебсајт не прикупља личне податке о малолетницима (особама млађим од 18 година) без претходног пристанка њеног/његовог законског заступника, a законски заступник има право, на властити захтев, да прегледа податке које је дао за малолетнио лице и/или да захтева брисање таквих података.

Лажно представљање и лажна регистрација од стране особа којима није намењен Вебсајт строго је забрањено па може да резултира грађанско-правном, прекршајном или казненом одговорношћу прекршитеља. Вебсајт не преузима одговорност за евентуалну штету крајњем кориснику која је произашла или би могла произаћи из приступа или коришћења Вебсајтa од стране особа које су се служиле Вебсајтом користећи притом лажне податке. Вебсајт задржава право провере тачности података унетих кроз ставку пријава и задржава право да онемогући пријаву и прављење налога на сајту уколико се утврди да је дошло до лажног представљања. Такође, Вебсајт ће све неисправне податке избрисати из своје базе података.

Свака особа којој је омогућен приступ подацима на Вебсајт сноси потпуну одговорност за било какву директну или индиректну штету која произилази или би могла произаћи из приступа, коришћења или немогућности коришћења овог Вебсајтa.

Одредбе ових Услова увек ће Вам бити доступне како бисте могли да се понашате сходно истима.

Вебсајт задржава право да у било којем тренутку може да измени ове Услове коришћења и неће бити одговоран ни за какве могуће последице произашле из таквих промена. Промене Услова коришћења ступају на снагу објављивањем на овом сајту. Након обавештења о изменама или допунама Услова, сваким даљим наставком коришћења Вебсајта, пристајете на њих и сагласни сте са измењеним или допуњеним Условима, који ће се примењивати.

4. Понашање корисника 

Корисник не сме да користи овај Вебсајт за оглашавање или извођење било какве комерцијалне, верске, политичке или некомерцијалне промоције, укључујући позивање корисника овог Вебсајта на то да постану чланови друге онлајн или офлајн услуге, која представља директну или индиректну конкуренцију или потенцијалну конкуренцију Вебсајта. Такође, корисник се обавезује да Вебсајт неће користити за било који облик аутоматске обраде података, за било који облик маркетиншких активности, било за своју корист или за корист треће стране; да неће омаловажавати, ометати, вређати, клеветати друге кориснике или треће особе; да неће објављивати порнографски садржај, рекламирати алкохол и производе од алкохола, као нити дуван или дуванске производе, као ни забрањене препарате. Корисник Вебсајта неће користити сајт  за било шта незаконито, заваравајуће, злонамерно или дискриминишуће, нити ће омогућити особама које нису регистроване на Вебсајту приступ истоме.

5. Регистрација и коришћење

Регистрација корисничког налога захтева да ставите на располагање своје корисничке податке: име и презиме, датум рођења, број телефона, е-маил адресу и друге податке наведене у контакт форми за пријаву на Вебсајт регистрацију, као и избор лозинке која ће бити повезана са корисничким налогом. Прихватањем ових Услова слажете се да су Ваши подаци истинити, тачни, важећи и потпуни и да ћете их ажурирати уколико је потребно. Ваши лични подаци ће бити обрађивани у сврхе наведене на линку Политика приватности и то за све време Вашег коришћења Вебсајта.

За коришћење Вебсајта након пријаве регистрације потребан је е-маил и лозинка.

Корисник Вебсајта искључиво је одговоран за одржавање поверљивости и сигурности свог корисничког налога и не сме да допусти другој особи да користи његов е-маил и лозинку за приступ Вебсајту.

Пријавом и прихватањем ових Услова коришћења:

прихватате коришћење Вебсајта само за потребе допуштене Условима, позитивним прописима Републике Србије.

прихватате да ни на који начин Вебсајт нећете користити на начин који би ометао или узроковао прекид пружања услуга, или наносио штету описано у члану 6 или штету било којој трећој особи описано у члану 4, већ ћете га користити савесно, а за све нејасноће или питања у вези коришћења обратићете се Вебсајт корисничкој подршци и Службенику за заштиту личних података на контакт: е-маил:  vozdovcanka@vozdovac.rs; пристајете на примање свих обавештења или друге комуникације путем података које сте испунили у свом профилу.

6. Власничка и ауторска права над садржајем Вебсајтa

Садржај на Вебсајту заштићен је ауторским правима. Употреба садржаја објављених на страницама Вебсајта је дозвољена у приватне, информативне, научне и/или едукативне сврхе.

Садржај, односно делови садржаја објављени на Вебсајту у власништву су Општине Вождовац, партнера или појединих аутора и забрањено их је у било каквом облику репродуковати, дистрибуирати или делимично или у целини користити у комерцијалне сврхе или на други начин који посредно или непосредно може проузроковати штету Вебсајту/Општини или трећим странама или користити на начин који није дефинисан овим условима. Документи, видео материал, подаци и информације објављени на Вебсајту не смеју се репродуковати, дистрибуирати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка Општине Вождовац.

Неовлашћено коришћење било којег дела садржаја сматра се кршењем ауторских права.

Општина Вождовац изричито забрањује било какво коришћење Вебсајт на начин и/или у сврхе којима се непосредно или посредно крши било који важећи закон или правни пропис који је на снази у Републици Србији, као и добри пословни обичаји.

Коришћењем садржаја Вебсајта корисник прихвата све ризике који настају из тог коришћења и прихвата да користи садржај Вебсајта искључиво за личну употребу и на властиту одговорност.

Подаци у видео материјалу и документима на Вебсајту су искључиво информативне природе, што посебно значи да сврха овде садржаних информација није давање потпуних информација о обрађеним темама и лекцијама, њиховим применама и упутствима. Непостојање одговарајућег упозорења у видео материјалу и садржају докумената, ни у једном случају не сме да се сматра сугестијом да и корисник треба да понови или примени исту радњу или препоручено понашање.

Општина Вождовац има право одмах, чим уочи да уклони било који садржај који је супротан позитивним прописима Републике Србије, овим Условима, као и садржај којим се на било који начин повређују права трећих особа.

Прихватањем ових Услова сагласни сте и прихватате да надокнадите Вебсајту, Општини Вождовац, њеним запосленима, члановима управног одбора или надзорног одбора, пословним партнерима и свим трећим особама сву штету која можда настане из или у вези коришћења Вебсајта супротно овим Условима, позитивним прописима Републике Србије или етичким кодексима.

7. Ограничење одговорности

Општина Вождовац пружа услуге са добрим намерама и предузеће све што је у њеној моћи да осигура максимално поштовање позитивних прописа Републике Србије, заштите личних података, етичких кодекса, заштите достојанства свих особа, забране дискриминације, заштите ауторских и других сродних права и промовисања хуманих вредности, али не може гарантовати за тачност, веродостојност и истинитост података објављених на овом Вебсајту, па у том смислу, у највећој законом допуштеној мери, искључује своју одговорност за штету или било коју другу врсту повреде која би могла настати из или у вези коришћења услуга, или ослањањем на информације или друге чињенице или ставове који могу постати доступни коришћењем Вебсајта.

Општина Вождовац објављује садржаје на Вебсајту како их добије од партнера, сарадника или трећих страна и за њих не преузима гаранцију било које врсте. Општина Вождовац не даје никакву гаранцију да ће наведен Вебсајт задовољити ваше захтеве или бити доступан у било које време сигурно, без сметњи или без грешака.

Општина Вождовац не преузима одговорност за било којег корисника Вебсајта нити за кориснички садржај.

Општина Вождовац задржава право било какве измене садржаја у било које време и из било којег разлога, без претходног обавештавања и искључује своју одговорност за могуће последице таквих измена.

Како је наведено у члану 5, корисник је лично одговоран за заштиту поверљивости лозинке и е-маила и упознат је са чињеницом да, иако је Интернет опште сигурно окружење, понекад долази до прекида услуга, или до догађаја који су ван контроле Вебсајта.

Општина Вождовац није одговорна за било какав губитак података до којег може доћи приликом преноса информација на Интернету у случају да је приступ Интернету недоступан због објективних разлога за које није одговоран Општина Вождовац.

Корисник је одговоран за набавку и одржавање своје компјутерске опреме, укључујући комплетан софтвер и хардвер који поседује и који користи, као и друге опреме која је потребна за приступ и коришћење овог Вебсајта, као и све са тим повезане трошкове. Општина Вождовац не сноси одговорност за било каква оштећења опреме крајњег корисника која могу настати или су настала као последица коришћења овог Вебсајта.

Општина Вождовац не одговара за коришћење Вебсајта или било које друге странице на коју је или ће бити могућ приступ путем Вебсајта. Прихватањем ових Услова сви корисници Вебсајта сагласни су да на властиту одговорност приступају Вебсајту, као и било којим повезаним страницама.

8. Везе са другим Интернет страницама

Вебсајт садржи или би могао да садржи информације трећих страна и линкове на друге Интернет странице у сврху даљег информисања. Вебсајт нема никакву контролу и не одговара за садржај информација на Интернет страницама трећих особа/партнера нити за коришћење тих страница, уколико је приступ тим страницама омогућен са Вебсајта. Искључиво је власник линкованих страница одговоран за садржај таквих страница, па се корисници Вебсајта упућују на одговарајуће власничке и правне информације о условима коришћења тих страница. Вебсајт не одговара нити даје корисницима било какве гаранције у погледу тачности, веродостојности, ажурности и, уопштено, било какве друге информације садржаних на Интернет страницама трећих особа.

9. Сагласност на контакт и прекид коришћења

У оквиру Вебсајта прикупљамо податке на добровољној основи и обезбеђујемо да се лични подаци прикупљају и обрађују у одређене сврхе. у складу са начелом смањења количине података и осигурања да ће лични подаци бити чувани само у временском раздобљу потребном за постизање сврхе за коју су прикупљени.

Као услов регистрације на Вебсајту, корисник даје дозволу за слање административних е-маил порука. Не можете искључити примање административних е-маил порука које се односе на корисничку активност на нашем Вебсајту и укључују поруке у вези са одређеним корисничким налозима, захтеве или питања.

Регистрацијом корисник уједно даје и сагласност да може да се контактира путем телефона (позив и СМС), средствима електронске комуникације као и да прима материјале и обавештења Вебсајта и трећих страна. Ако сте се током пријаве на Вебсајт одлучили за примање новости обавештења информација, комерцијалних е-маилова или других обавештења од стране Вебсајта, наших партнера или трећих страна, али сте се накнадно предомислили, укидање такве опције можете извршити одјавом на свом профилу или одјаву затражите слањем захтева на е-маил адресу: vozdovcanka@vozdovac.rs.

Ако сумњате на повреду у поступку обраде Ваших података од стране Вебсајта, имате право поднети притужбу Агенцији за заштиту личних података.

10. Услови коришћења

Корисник Вебсајта у сваком тренутку има право да прекине коришћење Вебсајта без посебног образложења, а исто тако, Вебсајт има право у сваком тренутку, без претходног посебног обавештења да прекине пружање свих или само појединих делова Вебсајта, а посебно ако сте повредили било коју одредбу ових Услова, позитивних прописа Републике Србије или и у том случају немате никакво право на накнаду штете, при чему такође пристајете да изгубите приступ појединим или свим датотекама и/или другим садржајима који могу да буду сачувани на Вашем корисничком налогу односно унутар Вебсајта.

Ништа у овим Условима не утиче на сва она права којима сте законом увек заштићени као потрошач и која уговорно не можете изменити или их се одрећи.

Општина Вождовац и Вебсајт могу раскинути кориснички однос са било којим својим корисником у било којем тренутку. Вебсајт задржава право да тренутно укине било које лозинке или корисничке налоге корисника у случају било каквог понашања корисника које није у складу са овим Условима коришћења.

11. Завршне одредбе

Називи поглавља коришћени у овим Условима коришћења служе само ради лакше оријентације и објашњења. Уколико надлежни суд пронађе да је било која ставка ових Услова ништавна, таква ништавост неће утицати на ваљаност било које друге одредбе ових Услова, и преостали делови ових Услова ће остати на снази. Уколико било која страна не искористи своја права из ових Услова коришћења, то се неће сматрати одрицањем или губитком тих права, као ни било којих других овде наведених права.

У случају питања у вези са обрадом Ваших личних података, можете да контактирате нашег службеника за заштиту података на е-маил: vozdovcanka@vozdovac.rs.

У случају да желите да затражите брисање или измену Ваших података молимо Вас обратите се на е-маил: vozdovcanka@vozdovac.rs.

За све захтеве и спорове који би могли да произађу из коришћења Вебсајта, надлежан је суд у Београду.

Ови услови коришћења су последњи пут ажурирани 12.1.2021.

Нашу политику приватности и податке о чувању и заштити података можете прочитати на страници Политика приватности